𝐋𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐌 𝐱 𝐖𝐋𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆: Ra mắt Ban Cố Vấn & Ban Đại Sứ Liên Kết Thương Hiệu…

🔮𝐋𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐌 𝐱 𝐖𝐋𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆: Ra mắt Ban Cố Vấn & Ban Đại Sứ Liên Kết Thương Hiệu WLIN Charming✨ 🔹 Trưa ngày 8/4 vừa qua, tại Mường Thanh Luxury Hotel, CLB WLIN Charming đã tổ chức thành công Chương trình “Ra mắt Ban Cố Vấn & Ban Đại Sứ Liên Kết Thương Hiệu WLIN Charming” 🔹 𝐌𝐫𝐬. 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜… Khác

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 18 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Viện Thẩm Mỹ Les Sam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *