fbpx

Ai biết em này tên gì không ? ‘Hại não’ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…

Ai biết em này tên gì không ? ‘Hại não’ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…

Ai biết em này tên gì không ? ‘Hại não’ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Có một anh chàng muốn làm quen với cô gái, liền chạy lại hỏi tên, cô gái nói: ‘Anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu trái bắp (ngô) thì khắc biết tên tôi’. Anh chàng đếm được 12 trái bắp, hỏi cô gái đó tên gì?Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam