fbpx

CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH CHỐNG DỊCH THEO CHIẾN DỊCH 5K CỦA BỘ Y TẾ Để chủ động phòn…

? CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH CHỐNG DỊCH THEO CHIẾN DỊCH 5K CỦA BỘ Y TẾ Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Vậy cả nhà hãy cùng ??? ??? ??? tích cực tuân… Khác

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết '5 ĐIỀU NGƯỜI DÂN CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐƯƠNG DAY NÃNG: 19009095 19003228 Hạn chế tái Hạnchếtoida đa ra ngoài Giữ khoáng cách, đeo khẩu trang Rửa tay thường xuyên ල ਦ Vệ sinh nhà cứa sạch sẽ Khai báo tế Ban chỉ đạo Quá‘c gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 để ngháị người dần nghiêm túc thực hiện. BỘYTẾ INFOGRAPHIC'

Viện Thẩm Mỹ Les Sam