fbpx

CHUYÊN MỤC SẢN PHẨM VÀ TƯ VẤN DA…

CHUYÊN MỤC SẢN PHẨM VÀ TƯ VẤN DA…

☘ CHUYÊN MỤC SẢN PHẨM VÀ TƯ VẤN DA ☘️

Phân loại da trong việc chăm sóc da và lựa chọn sản phẩm dưỡng da phù hợp.

Có 4 loại da cơ bản do yếu tố di truyền học;

– Da Thường
– Da Khô
– Da Dầu
– Da Hỗn Hợp

Thông tin tư vấn tại : https://zfrmz.com/FvGW4JveZnasGviLi1cT

☎ Hotline: 0914 585 117- 0935 950 575
#VienThamMyLessam #MyPhamImage_Lesam #VTMLessamPhuNhuan


Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam