fbpx

Cùng VTM Les Sam Cập nhật đường dây nóng các bệnh viện theo tin từ Bộ Y tế ;…

Cùng VTM Les Sam Cập nhật đường dây nóng các bệnh viện theo tin từ Bộ Y tế ;…
☎ Cùng VTM Les Sam Cập nhật đường dây nóng các bệnh viện theo tin từ Bộ Y tế ;

Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM: 0967341010
Ho Chi Minh City Tropical Hospital: 0967341010

Bệnh viện Chợ Rẫy: 0969871010
Cho Ray Hospital: 0969871010

Bệnh viện Nhi đồng 1: 19002249 – 0913117965
Children’s Hospital 1: 19002249 – 0913117965

Bệnh viện Nhi đồng 2: 0798429841
Children’s Hospital 2: 0798429841

Bệnh viện Bạch Mai: 0969851616
Bach Mai Hospital: 0969851616

Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội: 0904138502 (Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Sơn)
Xanh Pon Hospital in Hanoi: 0904138502 (Associate Professor, Dr. Tran Ngoc Son)

Bệnh viện Vinmec Hà Nội: 0934472768 (trực cấp cứu Bác sĩ Nguyễn Thành Trung – phó giám đốc)
Vinmec Hospital Hanoi: 0934472768 (emergency call to Dr. Nguyen Thanh Trung – deputy director)

Bộ Y tế: 1900 3228
Ministry of Health: 1900 3228

☎ HOTLINE VTM LesSam : 1900 2278
Website: www.vienthammylessam.vn

Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam