Danh mục: Tắm Trắng

💢 𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧…

Siêu phẩm Tắm trắng Phi thuyền này không thể thiếu vào mấy dịp lễ Tết đâu ạ. Thực hiện duy nhất 1 liệu trình vừa tiết kiệm thời gian chi phí mà còn bật 2-3 tone nữa í. Đi chơi biển dăng nắng các kiểu về tắm phát là nhả nắng ra liền.