fbpx

“Hãy chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh, hãy tin và yêu bản thân mình trước để…

“Hãy chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh, hãy tin và yêu bản thân mình trước để…
“Hãy chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh, hãy tin và yêu bản thân mình trước để có thể rồi lại yêu và được yêu. Bạn có thể nói với tôi là “Lỡ như mà chúng tôi tan vỡ một lần nữa thì sao?”. Bạn hãy biết rằng khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu. Nếu như bạn tan vỡ một lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình bởi vì nó luôn tồn tại.”
Hoàng OanhXem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam