Lessam Spa và BTC cuộc thi Olympic Sắc Đẹp tại Việt Nam đã có buổi họp mặt về ph…

Lessam Spa và BTC cuộc thi Olympic Sắc Đẹp tại Việt Nam đã có buổi họp mặt về ph…

Lessam Spa và BTC cuộc thi Olympic Sắc Đẹp tại Việt Nam đã có buổi họp mặt về phát triển công nghệ làm đẹp và chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Sắc Đẹp năm 2017.


Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam