fbpx

Mọi người hãy thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh mẽ thông…

Mọi người hãy thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh mẽ thông…

Mọi người hãy thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh mẽ thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch” để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.
Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam