Những điều khó nói, ngại làm, nhưng lại vô cùng cần thiết

Những điều khó nói, ngại làm, nhưng lại vô cùng cần thiết 🤫

Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản

Viện Thẩm Mỹ Les Sam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *