fbpx

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Bùi Thị Bạch Hải – Tổng Biên Tập Tạp Trí Thờ…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Bùi Thị Bạch Hải – Tổng Biên Tập Tạp Trí Thờ…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Bùi Thị Bạch Hải – Tổng Biên Tập Tạp Trí Thời Trang Trẻ đến tham dự ngày hội Thanks party và Queen of Halloween Night ❤️Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam