fbpx

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Đoàn Bạch Phụng- TGĐ Công Ty Ngọc Trai Hoàng…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Đoàn Bạch Phụng- TGĐ Công Ty Ngọc Trai Hoàng…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời Chị Đoàn Bạch Phụng- TGĐ Công Ty Ngọc Trai Hoàng Gia đến tham dự ngày hội Thanks party và Queen of Halloween NightXem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam