fbpx

VTM Les Sam trân Trọng kính mời ms. Nguyễn Thị Thanh Tú- CTGĐQT -TGĐ TKM CORP đế…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời ms. Nguyễn Thị Thanh Tú- CTGĐQT -TGĐ TKM CORP đế…

VTM Les Sam trân Trọng kính mời ms. Nguyễn Thị Thanh Tú- CTGĐQT -TGĐ TKM CORP đến tham dự ngày hội Thanks party và Queen of Halloween Night 31.10.2018🎃❤️Xem Thêm Fanpage Viện Thẩm Mỹ Les Sam